Człowiek rodzi się z pragnieniem odkrycia tego, co niesie przyszłość. Z natury jest ciekawy świata i zawsze intryguje go to, co nieznane. W ciągu minionych tysiącleci człowiek poznawał wiele metod, które pomagały mu zgłębiać tajemnice wiedzy. Niezależnie od metody oraz podejścia badacza do danego problemu, przepowiadanie przyszłości stwarza możliwość dotarcia do sfery nadprzyrodzonej; przepowiadanie przyszłości określa się jako sposób wejrzenia zarówno w prawdziwą naturę człowieka, jak i całego wszechświata.
    Przepowiadanie przyszłości w tej czy innej formie, stało się na przestrzeni tysiącleci udziałem wszystkich kultur i cywilizacji. Każde społeczeństwo ma swojego proroka, jasnowidza, wróżbitę, mędrca, szamana, czarownika, arcykapłana lub arcykapłankę.
    Zdolności, jakimi zostali oni obdarzeni, mogą różnić się od okresu historycznego oraz kultury, jednak funkcje, jakie spełniają, są takie same: doradzać i przewodzić społeczności, w której żyją, dzięki posiadanej przez nich specyficznej wiedzy, zdolności dokładnego odczytywania znaków oraz ich interpretacji.
    Obecnie tego rodzaju osoby nazwalibyśmy prawdopodobnie jasnowidzami, "czuciowcami", mediami, jednostkami wrażliwymi na wpływy psychiczne, ale ich rola pozostaje wciąż taka sama. Różnica polega na tym, iż dziś osoby takie są bardziej poszukiwane przez jednostki niż całe grupy, gdyż przepowiadanie stało się popularne na całym świecie. Również metody przepowiadania mogą się nieco różnić od praktyk stosowanych przed wiekami. Wiele metod zostało tak dalece zmienionych i udoskonalonych, że ich pierwowzory stały się trudne do rozpoznania.
    Współczesny człowiek, który przed podjęciem decyzji rzuca kostki do gry lub monetę, byłby na pewno zdziwiony, gdyby usłyszał, że postępuje tak samo jak szaman dawnego plemienia, który medytował nad kośćmi czy wątrobą ofiarnego zwierzęcia. Nasi starożytni przodkowie, którzy stawiali monolityczne budowle w rodzaju Stonehenge i zajmowali się relacjami występującymi między ciałami niebieskimi, a wydarzeniami na Ziemi, czynili podobnie jak współczesny astrolog, który oblicza horoskop za pomocą komputera. Niezależnie od tego, czy stosowana technika jest prosta czy skomplikowana, cel przyświecający przepowiadaniu jest ten sam: odkrycie utajnionej prawdy.
    Niektórzy ludzie traktują przepowiadanie przyszłości poważnie, inni widzą w tym miłą rozrywkę. Jednak nawet najbardziej sceptycznie ustosunkowani mogą skrycie wierzyć w jego prawdziwość, o czym należy pamiętać podczas wróżenia. Intuicja, dyskrecja i sympatia połączone ze świadomością własnej omylności - to cechy dobrego wróżbity. Przepowiednie mogą nam uświadomić kierunki, w jakich zmierza nasze przyszłe życie. Od nas zależy, czy potrafimy wykorzystać daną nam szansę.
    W każdej wróżbie bardzo szczegółowo opisuję, w jaki sposób można przewidywać pewne wydarzenia i reakcje własne oraz innych osób na zmieniające się sytuacje życiowe. Na zakończenie życzę Państwu wielu miłych chwil spędzonych na wróżbach oraz aby każda dobra wróżba się Wam spełniła.

    Obecnie w czasach, gdy żyje już niewielu wróżbitów posiadających umiejętność odczytywania przyszłości z piasku, najbardziej znana forma geomancji polega na stawianiu na papierze pospiesznych kresek, które układają się w geomantyczną figurę. Ponieważ uważano, że Ziemia ma cztery kąty, stąd liczba figur, które można utworzyć wynosi 4 x 4 = 16. Każda z 16 figur posiada odmienny wzór kresek, któremu często przypisuje się znak astrologiczny, ale trzeba zaznaczyć, że w źródłach dotyczących geomancji nie ma jednolitego na to, jakie są to znaki. Istnieje natomiast zgodność co do łacińskiej nazwy każdego z nich.
    Aby rozpocząć wróżenie, weź czystą kartkę papieru i napisz na niej (u góry) jasno sformułowane pytanie. Pytanie należy dokładnie przemyśleć aby nie miało formy alternatywnej. Gdy pytanie zostanie jasno sprecyzowane i zanotowane postaw szereg kresek w jednej linii w poprzek kartki. W trakcie kreślenia nie należy ich liczyć. Czynność tę powtarzaj dopóki nie zapełnią się cztery linijki, czyli minimum potrzebne dla utworzenia figury geomantycznej. Jeśli liczba kresek jest nieparzysta, odpowiada to jednej kresce w figurze geomantycznej. Jeśli jest to liczba parzysta, odpowiada ona dwóm kreskom.
    Gdy utworzy się już cała figura geomantyczna, należy odczytać jej znaczenie, porównując ją z niżej przedstawioną interpretacją.

            Interpretacja układu skreśleń:
VIA (I) - to łaciński termin określający drogę lub ulicę, w związku z czym nie może dziwić fakt, że figura ta zawsze kojarzy się z podróżą. W przypadku, gdy określenie to nie jest adekwatne do postawionego pytania, układ oznacza przedzieranie się przez gąszcz problemów. Figura ta symbolizuje również metodę czy działanie pozbawione wszelkich krętactw. Trzeba jasno wytyczyć cel i założyć, że każdemu problemowi można zaradzić. Jest to układ, który nie ma szkodliwego wpływu na inne znaki, nosi jednak w sobie znamiona egoizmu, stąd nie przynosi pozytywnej odpowiedzi na pytania dotyczące układów partnerskich. Będzie korzystniej jeśli odbędziesz podróż w pojedynkę.
CONIUNCTI (IV) - po łacinie układ ten oznacza "jednoczenie, łączenie się", co wyraźnie wskazuje na małżeństwo lub inny związek partnerski. Jest to doskonała figura otrzymana po zadaniu pytania w sferze miłości, jako oczywisty znak związków i sukcesów. Jeżeli pytanie ma związek z konsultacją, zabieganiem o poradę lub z wyświadczeniem usługi, odpowiedź brzmi - tak. Układ ten zawiera również myśl, że "swój ciągnie do swego". Może zapowiadać okres istotnych zmian prowadzących do szczęśliwego rezultatu oraz przekonania, że kroczysz przez życie właściwą ścieżką. Ta figura harmonii i równowagi, która pokazuje, że choć nie zdajesz sobie z tego sprawy, Twoje życie biegnie właściwym torem.
FORTUNA MAJOR (VIII) -  układ ten oznacza "wielkie szczęście" i zwykle przynosi pozytywny rezultat. Może wskazywać na długotrwały sukces, zwłaszcza jeżeli pytaliśmy o handlowe przedsięwzięcie. Zazwyczaj bywa wskaźnikiem w sferze materialnej, majątku lub sławy. Oznacza także osiągnięcie wysokiej pozycji społecznej oraz dużego sukcesu. Może też sugerować, że powinieneś bardziej zabiegać o sprawy przyziemne lub duchowe.
POPULUS (XVI) - W dosłownym znaczeniu tego układu określa ludzi, tłum lub zbiorowisko. Może zapowiadać ważne wydarzenia towarzyskie, przyjęcie lub wesele, może również odnosić się do zbiorowego wysiłku dotyczącego prawdopodobnie spraw handlowych. Układ ten mówi o konieczności podjęcia grupowego wysiłku dla zapewnienia większego sukcesu. Układ jest odwrotnością układu "Via". Układ jest przestrogą, aby nie pracować w pojedynkę. Chociaż figura wskazuje na potrzebę wspólnych zainteresowań, to zazwyczaj nie dotyczy to związków osobistych. Pozytywną odpowiedź na pytania dotyczące spraw sercowych daje tylko wtedy, gdy obydwie strony mają podobne zainteresowania i ideały.
CARCER (XIII) - Kojarzy się z ograniczeniem. Łacińska nazwa to "więzienie, cela", lecz nie musi on oznaczać dosłownego ograniczenia wolności. Przyczyna ograniczenia pochodzi z wpływów zewnętrznych albo może nią być Twój styl życia. Układ ten może zwiastować przeszkody i trudności w planach, których dotyczy zadane pytanie. Pojawienie się tego znaku może również oznaczać, że do końca nie wykorzystujesz osobistych zdolności lub lekceważysz szansę, jaka pojawia się wokół Ciebie. Układ ten może być również kojarzony ze szczęściem, ale wyłącznie w okresie narodzin, wykluwania się nowych pomysłów i idei, kiedy należy zwolnić tempo, aby stworzyć solidne podwaliny dla przyszłych przedsięwzięć.
FORTUNA MINOR(IX) - w dosłownym znaczeniu oznacza "mniejsze szczęście". Powodzenie budowane jest jednak na ślepej wierze, zwykłym szczęściu lub szansie. Układ ten sugeruje, że lepiej polegać na sobie, niż zależeć od dobrej woli bogów, ale gdy okaże się to konieczne, to Cię nie opuszczą. Układ symbolizuje ingerencję Opatrzności niezależnie od sytuacji. Czy jest to choroba, sprawa sądowa, czy też problem innej natury, człowiekowi nie pozostaje nic innego, jak tylko "mieć nadzieję i się modlić". Znak ten może również zwiastować niespodziewane szczęście, które zsyła nam los. Zgodnie z tradycją, jest to dobry znak dla wszelkich przedsięwzięć, które już zostały rozpoczęte, ale nie dla tych, które pozostają jeszcze w sferze planów. Skup się raczej na długofalowych działaniach i nie ulegaj chwilowych zachciankach.
ACQUISITIO (II) - układ ten oznacza pozyskiwanie lub pomnażanie, co zwykle kojarzy się z finansami lub posiadaniem. Może również symbolizować sławę, zaszczyty, osiągnięcia. Jest także pozytywną odpowiedzią na pragnienia Twojego serca. Układ ten z reguły zawiera finansowe implikacje, choć może również dotyczyć uznania oraz sukcesu w wybranej dziedzinie. Im wyższą pozycję zajmujesz, tym większy odniesiesz sukces. Możesz również spodziewać się nagrody pieniężnej. Wiele źródeł przypisuje ten układ Jowiszowi, zwiastunowi szczęścia i ekspansji. Gdy uzyskasz ten układ nie poniesiesz porażki, możesz natomiast liczyć na powszechną akceptację. Powinieneś kontynuować dotychczasową działalność, gdyż tutaj czeka Cię uznanie.
LATITIA (XII) - Układ ten tłumaczy się jako "wesołość, szczęście lub radość", tak więc możesz być optymistą co do odpowiedzi na Twoje pytanie. Sugeruje również szczęśliwą osobę, więc jeśli jesteś aktualnie w nie najlepszym nastroju, możesz być pewien, że czeka Cię świetlana przyszłość. Jeśli masz kłopoty ze zdrowiem, możesz liczyć na jego poprawę. Możesz również spodziewać się pomyślnego obrotu w toczących się sprawach sądowych lub nieoczekiwanego uśmiechu szczęścia. Gdy uzyskasz ten układ, powinieneś zadbać o zmianę w wyglądzie zewnętrznym lub zmienić coś w swoim otoczeniu. Zmiana uczesania, nowe ubranie bądź przemalowanie ścian mieszkania mogą wpłynąć na poprawę Twojego nastroju. Dobre samopoczucie zapewni Ci również dzielenie się swoim szczęściem z innymi. Być może ten układ sugeruje, że należy się bardziej skoncentrować na dniu dzisiejszym niż na dalekiej przyszłości.
PUELLA (III) - to po łacinie "dziewczynka lub panienka" i układ ten odnosi się do pierwiastka żeńskiego lub dosłownie do danej kobiety. Symbolizuje harmonię i współpracę, przerwanie walki i zakończenie sprzeczki. Sugeruje unikanie konfrontacji, jest przeciwieństwem nieporozumienia. Jeśli już nie jesteś osobą młodą, niewinną dziewczynką, byłoby mądrze zasugerować sobie, że powinnaś ograniczyć swe żądania i podboje i przyjąć postawę pełną godności i spokoju. W innych wypadkach układ ten może wskazywać na potrzebę współczucia i zrozumienia. Układ ten może również zapowiadać początek nowej miłości czy przyjaźni lub renesans starej. Z dawnych nieporozumień i uraz zrodzi się nowe uczucie. Znak ten symbolizuje wszechogarniającą miłość zbudowaną na przebaczeniu i wyrozumiałości. Jeśli jesteś kobietą i uzyskasz ten układ, możesz polegać na własnym wyczuciu i intuicji.
  AMISSIO (XV) - tłumaczy się niestety jako "stracony", nie jest więc dobrze, jeśli uzyskamy ten układ. Co prawda oznacza oznacza on straty jedynie w sprawach finansowych, a nie w sercowych. Jeśli Twoje pytanie związane było z uczuciami, powinieneś skoncentrować się na tym, aby wybrać obiekt swoich marzeń na chwile "dobre i złe" i zdecydować się czy można żyć wyłącznie samą miłością. Należy również zastanowić się nad pytaniem, które ją sprowokowało, ponieważ ten układ może być błędnie interpretowany. Z wielką uwagą należy prowadzić interesy, licząc się z możliwością pomyłek, oszustw i matactw. Można również paść ofiarą kradzieży, utracić lub źle ulokować pieniądze. Figura ta zastosowana w odniesieniu wyłącznie do spraw sercowych zwiastuje absolutny sukces. Jeśli jednak szukasz pomyślności wyłącznie w sferze materialnej, powinieneś zbadać swoje motywacje.
TRISTITIA (V) - oznacza "smutek, żal", który dotąd będzie panował nad Tobą, dopóki nie podejmiesz konkretnego wysiłku, nie oczekując w zamian natychmiastowej nagrody. Znak ten prześladuje przeważnie ludzi smutnych, tych, którzy uważają, że życie sprzysięgło się przeciwko nim. Może to być konsekwencją niedawnej żałoby lub popadnięcia w czyjąś niełaskę. Odrzucenia przez kogoś, komu poświęciło się wszystko co najlepsze. W obecnej chwili widzisz przyszłość w czarnych kolorach. Trzeba wykazać więcej cierpliwości, nie działać na oślep. Czekaj do chwili, dopóki znaki czasu nie okażą się łaskawsze. Być może odrobina uśmiechu na twarzy sprawi, że wydasz się innym bardziej sympatyczny. Trafiając na ten układ jesteś zazwyczaj przygnębiona do tego stopnia, że innym trudno dostrzec w Tobie jakieś zalety.
 PUER (XIV) - to po łacinie "chłopiec" i kojarzy się z męską nieustraszoną naturą, brawurą, a niekiedy z egoizmem. Jeżeli natrafisz na ten układ, oznacza to, że jesteś gotów do podjęcia działań dotyczących Twojego problemu, bez względu na konsekwencje. Powinieneś jednak skoncentrować się nad tym, czy jest to rzeczywiście rozsądne. Może się zdarzyć, że sytuacja, która jest podmiotem rozważań, wymaga zdecydowanego i odważnego podejścia. W takim przypadku układ wróży jak najlepiej. Układ ten może również zapowiadać natychmiastowy sukces w jakieś dziedzinie, chociaż po drodze trzeba będzie pokonać wiele trudności. Jeśli nie jesteś przekonany co do tego, czy przejąć inicjatywę w nowym związku miłosnym, powinieneś kierować się pragnieniami drugiej strony. Jeśli uzyskasz ten układ, wiele będzie zależało od Twojej intuicji. Sam będziesz musiał zdecydować, czy obrany kurs działania nie jest przypadkiem zbyt lekkomyślny.
  ALBUS (VI) - po łacinie znaczy "biały, śmiertelnie blady" tu jednak oznacza mądrość lub roztropność. Zamiast kojarzyć się z czystością, sugeruje raczej czystą, nie zapisaną tabliczkę lub określa początek czegoś. Astrologicznie wiąże się z Merkurym, która to planeta symbolizuje sprawy dotyczące intelektu, logiki, zdolności technicznych i manualnych. Układ ten może zapowiadać nową pracę, nowy dom, a także podróże i poznawanie nowych miejsc. Układ ten wskazuje także na uwolnienie się od dawnych długów lub zobowiązań oraz stwarza szansę aby wszystko rozpocząć od nowa. Kłótnie zakończą się kompromisem lub znajdą inne pomyślne rozwiązanie. Nastąpi zmazanie win, które Ci ułatwi rozpoczęcie wszystkiego z czystą kartą. Jest to znak zapowiadający sukces w nowej dziedzinie. Jeśli w jakikolwiek sposób jesteś jeszcze związany z przeszłością, powinieneś przeciąć te więzy, gdyż hamują one postęp.
CAPUT (VII) - układ ten ma związek z Głową Smoka i ma związek z karmą (suma etycznych uczynków). Zgodnie z tradycją, na wszystko, co niesie ten układ, zasłużyliśmy swoim wcześniejszym postępowaniem. Jeśli nie zdobyłeś się na maksymalny wysiłek, możesz nie zdołać zrealizować zamierzonego celu. Zdaniem niektórych osób układ ten zapowiada nowe wiadomości, rozwój lub wydarzenie, które może nastąpić ósmego dnia od momentu wróżby. Musisz sam to zbadać. Ogólnie jest on pomyślny układ, symbolizujący sukces, zwłaszcza w kategoriach materialnych. Może oznaczać pomnożenie fortuny, co z kolei ułatwi realizację marzeń w nagrodę za wysiłek całego życia. Układ ten może przynieść najwyższe szczęście (naprawdę zasłużone) bądź też wielki kryzys z powodu spraw, które wymknęły się spod naszej kontroli lub zostały zaniechane.
RUBEUS (XI) - znaczy "czerwony, rubinowy" i kojarzy się ze ślepą pasją lub złych charakterem. Jeśli trafisz na ten układ, zbadaj uważnie motywy swojego postępowania, gdyż możesz zostać pomówiony o wieki egoizm. Czasami układ ten oznacza namiętny związek miłosny, mogący jednak zranić drugą osobę. Aby wszystko zakończyło się szczęśliwie, musisz koniecznie wziąć pod uwagę uczucia i pragnienia innych osób. Nie lekceważy tego, gdyż istnieje możliwość nadszarpnięcia Twojej reputacji. W przypadku gdy jesteś obiektem pożądania innej osoby, powinieneś zostać ostrzeżony, że trudno będzie Ci się wyzwolić z danego związku.. Być może zaistnieje potrzeba skorzystania z porady prawnej. Jeśli ogarnięty jesteś żądzą posiadania (pieniędzy lub innych dóbr doczesnych), zapłacisz za to wysoką cenę w postaci wielu etycznych uczynków (karma), zwłaszcza jeśli zostaniesz posądzony o nieuczciwość lub zachłanność.
CAUDA (X) - oznacza Ogon Smoka i dotyczy wielu dziedzin życia w których niezbędne jest poświęcenie. Zamiast kierować się przesłaniem: "porzućcie nadzieję, ci, którzy tu wkraczacie", należy pamiętać, że znak ten może również symbolizować profity, jakie płyną z mądrości, doznanych przeżyć. Jeżeli tylko potrafisz skorzystać z doświadczenia, nie wszystko musi być stracone. Zdaniem niektórych osób, układ ten jest pomyślny dla spraw sercowych, zwłaszcza gdy nie oczekujesz niczego ponad to, co partner może nam zaoferować w formie uczucia lub lojalności. Jeśli uzyskasz ten układ, nie spodziewaj się widocznych znaków nagrody. Kochaj jak do tej pory, trwaj przy planach, w które wierzysz, nawet jeśli wszystko zdaje się być przeciw Tobie. Jeśli nie ma namacalnych korzyści w świecie doczesnym, kto ośmieli się powiedzieć, że nie otrzymasz ich później.

   Na podstawie książki "Wróżby - Poznaj swoją przyszłość" - Świat Książki Warszawa 1996.